Digital teknik gör företaget lönsamt och effektivt

Modern teknik och digitalisering kan var svårt att få igång på en arbetsplats. Många trivs i det som har varit, och alla är inte sugna på moderniteter. Företag som har det tufft med lönsamheten har historiskt sett sparat för att överleva. Det finns andra sätt än att spara sig till tillväxt, nämligen att skapa tillväxt genom transformation.

Det är ofta stor skillnad på ett modernt Start Up-företag och ett traditionellt och etablerat företag. En sak som sticker ut är synen på, och implementeringen av modern teknik. Att kunna automatisera vissa funktioner i ett företag kan vara helt avgörande för om det ska hålla eller inte. Ett företag som vill bli lönsamt behöver också vara effektivt, vilket automatisering kan ha del i. Detta kan man läsa mer om på www.vipetech.com. Men det är inte bara automatisering som är lösningen för tillväxt och lönsamhet.

Datadrivna beslut

För att veta vad man ska satsa på så behöver man analysera data. Det kan handla om kundundersökningar, besök på hemsidan eller hur mycket av en viss produkt som säljs under sommaren. Oavsett vilken data man kollar på så bör man göra det för att kunna ta datadrivna beslut om hur man ska gå vidare. Veckans Affärer tar i en artikel upp att bland annat AI kan bli väldigt värdefull inom näringslivet. Detta gäller egentligen alla verksamheter, företag och kommuner. Ofta gäller det marknadsföring eller att försöka öka intäkter med hjälp av försäljning. Man kan inte längre blunda för vad data säger. Att gå på magkänsla när det kommer till en sak som marknadsföring är helt enkelt inte lönsamt i längden, framförallt är det heller inte effektivt. Artificiell intelligens inom marknadsföring är verkligen på väg att växa. Många investerare har stort intresse att investera i just AI-driven marknadsföring.

Svårt med digital transformation

Det är som sagt inte alltid så lätt att komma igång med en digital transformation, men det kan vara viktigt. I en TEDx-video på Youtube pratar Rico Dittrich om just detta. I videon får man även lite tips på hur man kan få igång sin digitala transformation.