Från fast telefoni till mobil

Om ett par år kommer vi kanske inte kunna ha fast telefoni. Man har nämligen släckt kopparnätet på många håll i landet och planerar på att fortsätta göra så. Undersökningar visar ändå på att de flesta av oss inte använder den fasta telefonin och inte vill ha kvar den.

3328073-telefon

Nu har man börjat nedsläckningen av den fasta telefoni, skriver Barometern. Man har redan på ett flertal håll i landet släckt ner kopparnätet och därmed tagit bort den fasta telefonin. Den här nedsläckningen började redan för sju år sedan och än så länge har man kommit en bit med att ta bort den fasta telefonin, men man har fortfarande ett antal orter i landet kvar. Varför man från allra början startade det här arbetet berodde på att det var allt färre som använde fast telefoni samtidigt som det kom modern teknik som kunde ersätta den. Dessutom är det så att kopparnäten kostar lite att underhålla och man vill nu lägga pengarna på något mer användbart. Några av de ställen i landet där man planerar på att avveckla kopparnätet i framtiden är:

  • Kronobergs län.
  • Norrbottens län.
  • Skaraborgs län.

Fler går över till mobil telefoni

Och samtidigt som kopparnätet släckt ner är det allt fler som gör sig av med sin fasta telefon. I Dagens Nyheter kan man läsa att vart tredje hushåll i dag saknar fast telefoni. Minskningen har gått snabbt sedan mitten på 2000-talet och den fasta telefonin har blivit ersatt av mobiltelefoner. Minskningen har dock inte gått så snabbt som många kanske tror eftersom det ändå är 70 procent av de svenska hushållen som faktiskt har ett fast teleabonnemang. Men om ett par år tror man att den fasta telefonin helt och hållet gått över smartphone-mobiltill mobil telefoni, speciellt nu när många faktiskt inte har möjlighet till att ha fast telefoni eftersom kopparnäten släcks. När det kommer till företagens telefoni är det även där få som i dag använder sig av fast telefoni. Ofta har även företagen mobil telefoni och de har även ofta telefoni över internet och använder sig av en så kallad sip trunk för att sköta själva växelfunktionen.

Bygger ut fibernäten 

Ytterligare en faktor som spelar in i övergången från fast telefoni till mobil, är att ett allt större område i Sverige faktiskt har mobil täckning. Man har nämligen byggt ut fibernäten mycket de senaste åren och för de avlägsna områden i Sverige där man tidigare inte kunnat få någon mobil täckning, funkar det utmärkt att prata i mobiltelefonen eller att ha ett samtal över nätet. På Sveriges Radio kan man läsa att det totalt i Sverige finns tre gånger så många mobila abonnemang som fasta och det här säger ju en del om att vi faktiskt har gjort ett skifte när det kommer till telefoni.