Få ordning på lönen med rätt teknik

Det är många människor som är missnöjda med sina löner idag. I SvD berättar man att bara en tredjedel av svenskarna är nöjda med sin lön, de övriga håller inte riktigt med:

Betydligt vanligare är att tycka att man har lägre lön än man förtjänar. Det uppger 67 procent av svenskarna i en internationell undersökning om social ojämlikhet, International social survey program (ISSP). En förklaring skulle kunna vara en utbredd felaktig lönesättning i Sverige. En annan det djupt mänskliga faktum att de flesta människor överskattar sin egen förmåga när de jämför sig med andra. Det finns studier som visar att en majoritet jämför sig med de högst presterande kollegorna, vilka man anser sig vara mest lik.

–Det är mänskligt, men det sätter också fingret på hur viktigt det är för ledningen att kommunicera. Vad är det vi ska göra, varför har just du den här lönen och vad behöver du göra för att få högre lön, säger Magnus Sverke, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet.

Du kan läsa hela artikeln här.

Ta hjälp utifrån

Hantera företagets löner och sätta rätt lön är inte helt lätt. Precis som det skrevs om i artikeln i SvD så är det bra att regelbundet göra avstämningar. Att ha så kallade lönesamtal där man går igenom varför man har den lön man har och hur man kan jobba upp den. På så vis skulle nog fler människor bli nöjda med den lön de har. Men att själv ta ansvar för lönehanteringen kan vara krångligt och tycker man att det är jobbigt kan man anlita ett företag som är expert på just det området. På så vis får du hjälp med det administrativa som kräver mycket tid och kunskap samtidigt som du slipper investera i dyra försystem.