Teknik som underlättar företagandet

kassaapparat äldre modellTeknik har underlättat för många företagare och man kan välja att använda sig av flera tekniska lösningar, för många företagare räcker det dock med ett modernt kassaregister. Beroende på vad man är för sorts företagare så krävs det olika tekniska lösningar. Inom dagligvaruhandeln är det viktigt att man har ett uppdaterat kassaregister, detta enligt lag. Det är också bra att man har ett system som hanterar inköp, löneadministration och liknande. Dock beror det också på storleken på handeln, ett smålivs kanske inte har så många anställda och sköter sina administrativa affärer på annat sätt.

Stora företag kräver stora lösningar

Företag med ett stort antal anställda och kunder kräver att man kan administrera alla ens uppdrag. Det är allt från CRM(kundhantering)-verktyg till interna system som används för att de anställda ska kunna hålla reda på alla processer och skeenden i företaget. Fördelen är att man får en uppdaterad personal som har koll på företagets angelägenheter på ett organiserat och smidigt sätt. Ett CRM-verktyg behöver inte vara krångligare än att man använder sig av en logg om varje kund som man sedan kan referera till vid kontakt med kunden. Ett CRM-verktyg kan också vara alla de sätt man använder sig för att prata med sina kunder, exempelvis telefon eller sociala medier. Det har idag blivit populärare för företagarna att skapa en relation till sina kunder via sociala medier, det kan handla om en Facebook-sida eller en företagsblogg. Fördelen med denna sorts kontakt är att den är kostnadsfri, med hjälp av tekniken så kan man engagera och kommunicera med sina kunder, problemet kan vara de kunder som hamnar utanför denna kontakt. Alla kunder har inte tillgång till en dator exempelvis och om all CRM satsas via de sociala medierna så kan vissa kunder utebli.