Tekniken vi lätt missar

Tekniken som tar nya skepnader visar sig inte bara i en ny mobiltelefon eller en TV som visar sina filmer i både 3D och HD. Den nya tekniken kan utvecklas i det lilla företag och säljas vidare till andra i form av mjukvara och datorprogram för företag. Tjänsterna som innehåller tekniken löser problemet när företagen behöver kommunicera med varandra heller jobba med projekt på helt olika platser. Som kontoret för Projectplace – Projektledelse i Danmark. Projectplace som har satsat på kommunikativa problem som kan finnas i en organisation och löser problemet med ett webbaserat alternativ där hindren byggs bort. Att det finns en hög grad av tekniska lösningar i ett sådant projekt ser man inte lika lätt som de tekniska lösningarna i ens nya jobbdator. Men de finns där och är precis lika avgörande.

Tekniken för ens egen utveckling

Tekniken behöver inte bara användas i företag, utan kan lika gärna användas i privatlivet eller i den privata strävan kring att vilja prestera bättre och utvecklas på jobbet. Charlotte Hågård lyfter fram att alla kan utvecklas inom områden som de är intresserade av. Nytt jobb behöver inte vara svårt att hitta om man kan vända det man har runtomkring sig till en fördel.

Budskapet är att alla har talanger att utveckla. Inte bara de som tycks vara födda med silversked i munnen. Men det krävs aktiva insatser för att identifiera sina talanger och hård och fokuserad träning för att stärka dem. Det är bättre att odla det du redan är bra på, områden där din kreativitet flödar och alstrar ny energi, än att satsa massor av energi på saker där du bara marginellt kan förbättra dina resultat.

Målgruppen är anställda, chefer, lärare och föräldrar. Inte bara i den välutbildade övre medelklassen, med fria och spännande jobb. ”