Trygghet med ett larm


Det är såklart att man känner en stor trygghet med att ha ett bra larm installerat i sitt hem. Mycket beror det på att ens oro dämpas av att ett villalarm är igång som skrämmer bort vilken tjuv som helst, men också att ha ett bra brandlarm gör att man slipper oroa sig för att någon skulle vara kvar i bostaden om det larmet går vid en brand. Men måste man verkligen skaffa ett prisvärt larm idag?

Leva utan larm

Det finns många bostadsägare som varken har larm, säkerhetsdörrar eller lås på sina fönster och ändå inte behöver oroa sig för att få inbrott. Anledningen är att man lever på tilltron att man har goda människor omkring sig som inte gör sådant. Men om, eller snarare när, man får inbrott är det inte lika roligt. En tjuv kan ju ta precis vad som helst: smycken, värdeföremål, möbler osv. till och med förstöra hemmet genom att dra ut lådor och slänga saker i golvet, till och med klottra ned ens hem. Därför bör man göra något åt saken innan det sker, som att göra sitt hem inbrottssäkert:

  • Köpa ett prisvärt larm.
  • Byta ut lås på dörrar och fönster.
  • Låta inga fönster eller dörrar stå öppna när man inte är hemma.
  • Inte ha några värdeföremål synligt framme.
  • Inte gömma värdeföremål på ställen där en tjuv letar först.
  • Alltid göra en polisanmälan direkt om man drabbats av inbrott.

Leva med larm

Ett bra villalarm ska göra att man ska slippa känna oro inför att få inbrott. Men för att verkligen försäkra sig om att ett prisvärt larm inte är köpt i onödan kan man alltid sammankalla sina grannar och tillsammans ordna en grannsamverkan. Det innebär att grannarna i området väljer att synas mer för att helt enkelt skrämma bort personer som inte har där att göra. Om en tjuv ser att grannarna är aktiva i området kommer tjuven troligen inte våga göra något inbrott. Grannsamverkan kan pågå både dag- och kvällstid, men viktigt är att man samarbetar med sina grannar så att det hela blir så bra som möjligt. Det kan också innebära att man vaktar varandras hus under semestertider. På det här sättet slipper man ytterligare att vara husorolig.